Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Na podstawie paragrafu 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o. zwracamy się z zapytaniem o cenę wykonania uszczelnienia dławic w dennicy wieży ciśnień przy ul. Rolnej w Szprotawie

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie analizy ryzyka ujęć wód podziemnych zgodnie z art. 133 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. 2017 r. poz. 1566 ze zm.).

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach i w Długiem w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2021 r.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Wiechlicach.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu przepompowni ścieków  (PS27) przy ul. Fabrycznej w miejscowości Leszno Górne.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego (PFU) budowy wodociągu tranzytowego Siecieborzyce - Długie wraz z przepompownią i zbiornikiem wody uzdatnionej w Długiem.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020. Ofertę cenową należy złożyć w terminie do 20.09.2019 r. do godz. 15:00.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem decyzji na pobór wód podziemnych oraz odprowadzenie wód popłucznych w miejscowościach Borowina i Dzikowice, gmina Szprotawa.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie badań laboratoryjnych wód, ścieków, osadów ściekowych, odpadów oraz gruntów w 2019 r.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków, gmina Szprotawa - Etap I" 

 
1 do 10 z 27