Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:
Wyników na stronę: 10 20 30

Zapraszamy do złożenia ofery na dostawę energii elektrycznej dla potrze Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na „Zaprojektowanie, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania elektroenergetycznego Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Młynarskiej w Szprotawie w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający przedłuża termin skadania ofert do dnia 04.09.2020 r. o godz. 10:00.

Poszukujemy wykonawcy na prace budowlane w zakresie prowadzonego zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szprotawie’’ realizowanego w formule ,, zaprojektuj i wybuduj”.
Szczegóły oferty dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferta na prace budowlane

Serdecznie zapraszamy do składania ofert, w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Informujemy, że dnia 4 sierpnia 2020 r. Spółka umieściła w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie o numerze 1257050 dotyczące wyłonienia Inżyniera Kontraktu nad realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj”.

Treść ogłoszenia

Informujemy, że dnia 16 lipca 2020 r. Spółka umieściła w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie o numerze 1254100 dotyczące wykonania termomodernizacji budynku Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szprotawie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Treść ogłoszenia

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Informujemy, że dnia 3 lipca 2019 r. Spółka umieściła w Bazie Konkurencyjności ogłoszenie o numerze 1193717 dotyczące wdrożenia e-usług dla ludności oraz dostarczenia sprzętu, licencji i wdrożenia dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z  o.o. Zamówienie to realizowane jest w ramach realizacji projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej nr 2 – Rozwój cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
Termin składania ofert upływa dnia 5 sierpnia 2019 r.
 

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacjia Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie zaprasza do złożenia wstępnej wyceny wartości planowanego zamówienia pod nazwą "Wdrożeneie e- usług dla ludności oraz dostarczenie sprzętu, licencji i wdrożenie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego w Szprotawskich Wodociągach i Kanalizacji Sp. z o.o."

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę energii elektrycznej dla potrzeb Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na okres od 10.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów powstających na oczyszczalni ścieków w Wiechlicach oraz Długiem w 2019 r.

 
1 do 10 z 27