Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

      

Całodobowe wodne i kanalizacyjne pogotowie techniczne

  • w dni robocze od godz. 7:00 do godz. 15:00  tel. 68 376 59 39
     
  • w pozostałych terminach tel. 609 438 923

 

 

Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Adres e-mail

 Prezes Zarządu

Jolanta Dobrowolska

 68 376 25 26

 j.dobrowolska@szwik.pl

 Sekretariat

 Joanna Hanasiuk-Gawrych – Sekretarka

 68 376 25 26

 sekretariat@szwik.pl

 Komórka ds. kadr, płac i obsługi pracowników

 Agnieszka Firuta – Starszy Specjalista ds. kadr, płac i obsługi pracowników

 68 376 00 03

 a.firuta@szwik.pl

 Komórka ds. informatyki i zarządzania kryzysowego

 Piotr Ksenycz – Starszy Specjalista-informatyk

 68 376 59 53

 p.ksenycz@szwik.pl

 Obsługa BHP i P.Poż

 Wiesław Wojciechowski

 

 bhp@szwik.pl

 Obsługa Prawna

 Paweł Smoter – Radca Prawny

 

 p.smoter@szwik.pl

 Wydział Finansowo-Księgowy

 Monika Danielak – Główna Księgowa

 68 376 22 25

 m.danielak@szwik.pl

 Agnieszka Drochlińska – Specjalista Księgowa

 68 376 33 41

 a.drochlinska@szwik.pl

 Anna Becla – Księgowa

 68 376 33 41

 a.becla@szwik.pl

 Wydział Eksploatacji

 Stanisława Drzewiecka – Kierownik Wydziału

 68 376 59 39

 s.drzewiecka@szwik.pl

 Dział poboru, uzdatniania i dostarczania wody

 Ryszard Maliszak – Kierownik

 

 r.maliszak@szwik.pl

 Paweł Sońta – Starszy Specjalista ds. eksploatacji

 68 376 59 39

 p.sonta@szwik.pl

 Regina Dominowska – Referent 

 68 376 59 39

 r.dominowska@szwik.pl

 Dział kanalizacji i oczyszczania ścieków

 Marcin Żychoniuk – Kierownik

 68 376 73 37

 m.zychoniuk@szwik.pl

 Agnieszka Dymitruk – Laborant-technolog

 68 376 73 37

 a.dymitruk@szwik.pl

 Wydział Eksploatacji, Komórka ds. technicznch i inwestycji Sółki

 Agnieszka Nowak – Specjalista ds. technicznych i inwestycji

68 376 59 52

 a.nowak@szwik.pl

 Michał Ganowski – Specjalista ds. technicznych - GIS

 68 376 59 52

 m.ganowski@szwik.pl

 Wydział Eksploatacji, Komórka ds. obsługi technicznej i zaopatrzenia

 Józef Becla – Specjalista ds. techniczno administracyjnych i zamówień publicznych

 68 376 11 50

 j.becla@szwik.pl

 Wydział Eksploatacji, Komórka ds. sprzedaży i obsługi klienta

 Grażyna Pałys – Samodzielny Referent

 68 376 25 81

 g.palys@szwik.pl

 Rafał Spiak – Specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

 68 376 25 81

 r.spiak@szwik.pl

 Władysława Zdanowicz – Samodzielny Referent

 68 376 25 81

 w.zdanowicz@szwik.pl

 Inspektor Ochrony Danych Osobowych

 Anna Reszel

 509936160

 iodo@szwik.pl