Biuletyn Informacji Publicznej
Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

      Co to jest?

     

Szukaj w tym dziale:

 


Zarząd:

Jolanta Dobrowolska – Prezes Zarządu


Rada Nadzorcza:

Michał Jarosław Zwolak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Stambulski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Siemiątkowski – Członek Rady Nadzorczej


Wspólnicy i posiadane  udziały: 

Gmina Szprotawa – 100,00% kapitału zakładowego


Zgromadzenie Wspólników: 

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek  handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.  1037 z późn. zm.) i Umową  Spółki


Kompetencje organów Spółki:

zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek  handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.  1037 z późn. zm.) i Umową  Spółki